Forklaring på begreberne deltagergrupper og undergrupper
Created: 11/21/2018
I Klassetrivsel bruger vi ved inddelingen af deltagere, begreberne deltagergrupper og undergrupper.