Predstavljanje tekućih i tek završenih projekata HPTŠ za Dan škole