Edison - praćenje linije i zaobilaženje dviju prepreka.